Oudertevredenheidsonderzoek

In 2019 heeft er een oudertevredenheidsonderzoek plaats gevonden bij ons op school. Met trots presenteren we u de cijfers.