Missie en visie

Missie 

Onze school werkt vanuit de Daltonkernwaarden. Dit betekent dat we, naast het aanleren van kennis en sociale vaardigheden, leerlingen opleiden tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers die in staat zijn om in de rest van hun levensloop samen te werken, te plannen en te reflecteren.  

Visie 

Onze school is de samenleving in het klein waar kinderen uit alle geledingen van de samenleving samen komen. Onze school is een veilige plek waar elke leerling zichzelf kan en mag zijn, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Het onderwijsaanbod bestaat uit leerlijnen op kennisvakken, sociale vaardigheden, maar daarnaast op het gebied van samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en evalueren. Op deze manier zijn we in staat om de kinderen vaardigheden mee te geven om in de steeds sneller ontwikkelende samenleving volledig tot bloei te kunnen komen.  

Dit betekent voor ons als team dat we: 

  • de kinderen laten ontdekken wie ze zelf zijn, wie de ander is en hoe je met elkaar om moet gaan. 
  • de kinderen lesstof aanbieden die past bij de eigen ontwikkeling, zodat ze het beste uit zichzelf naar boven halen. 
  • de kinderen leren hoe onze samenleving in elkaar zit en hoe je daar je plek in kunt vinden.  
  • de kinderen leren om zelfstandig te kunnen werken waarbij ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling  
  • de kinderen leren samen te werken, waarbij ze zich medeverantwoordelijk voelen voor het proces. 
  • de kinderen leren welke talenten ze hebben en hoe ze die het best kunnen inzetten.  
  • de kinderen leren om te gaan met de 21- eeuwse vaardigheden, zoals mediawijsheid, programmeren, ICT-vaardigheden.