Dalton

Daltonschool De Leilinde is een openbare basisschool, die zich richt op de ontwikkeling van een totaal kind. Niet alleen de kernvakken (rekenen, taal en lezen) staan centraal, maar ook de vaardigheden die een mens nodig heeft in de maatschappij willen wij ontwikkelen. Vanuit het Daltononderwijs staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Reflectie
  • Effectiviteit
  • Samenwerken
Daarnaast zijn er nog 2 uitgangspunten vooral belangrijk voor de schoolorganisatie:
  • Borgen
  • Doelmatigheid/effectiviteit
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan taken op maat, instructie toegespitst op leerbehoeften en de inrichting van ons gebouw zodat we zelfstandige, of samenwerkingsvormen kunnen faciliteren.
Wij zijn een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op teamniveau. Bij ons op school voelen leerkrachten zich ondersteund bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft bij ons een hoge prioriteit.
Overal in het leven zal blijken dat een mens, ondanks zijn vrijheid en zelfstandigheid niet zonder zijn medemens kan. Iemand om te steunen en om steun van te krijgen. Een medemens kan de grens van de persoonlijke vrijheid mede bepalen.
De grens van de individuele vrijheid wordt altijd gevormd door de vrijheid van een ander. Daarom is het kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid voor het goed kunnen functioneren als mens.
 
Met deze uitgangspunten menen wij de kinderen een duidelijke meerwaarde te verschaffen, waardoor ze met een goed gevulde gereedschapskist de wereld in trekken.
 
Een wereld waarin vervolgonderwijs een rol heeft en niet alleen het traditionele huiswerk maken, maar ook het plannen  en  de grotere verantwoordelijkheid voor studieopdrachten heel belangrijk zijn.
 
Een wereld waarin we een plek krijgen als beroepsbeoefenaar, waar mensen worden gewaardeerd om hun initiatief, verantwoordelijkheidsgevoel en creativiteit. Overlegsituaties met collega's, opdrachtgevers en instanties.
 
Een wereld waarin je medeburger bent en waarin je de betrokken voelt en waarbij je je actief in wilt zetten voor de samenleving en de mensen die het nodig hebben.
Onze school is een plaats om te leren, te spelen en te leven.