Onderwijs

Op Daltonschool De Leilinde wordt onderwijs gegeven vanuit de kernwaarden van Daltononderwijs. Dit zijn zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit. Door het aanleren van deze vaardigheden geven we de leerlingen een mooie basis voor het voortgezet onderwijs en hun verdere leven. Meer informatie over Daltononderwijs vindt u hier.

Het onderwijs wordt gegeven vanuit de kerndoelen die vastgesteld zijn vanuit de overheid. We werken op De Leilinde met methodes waarin deze kerndoelen zijn vastgelegd. 

Een voorwaarde voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat. We besteden dan ook veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. We leren de kinderen normen en waarden aan en gebruiken de methode Kanjertraining